EĞİTİM FELSEFEMİZ

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Her çocuk tektir, her çocuğun ilgi, istek ve ihtiyaçları kendine özgüdür. Çabamız dostluk kurma, işbirliği yapma, empatik becerileri kazanma ve kendisinin farkında olma gibi gelişimleri hedef alarak, çocuğun kendini güvende ve mutlu hissedeceği bir ortam sağlamaktır. Kemer Kids’ Garden’da her çocuk için kendi seviyesine uygun öğrenme ortamları sunulur. Öğrenim aktiftir, bilinenden bilinmeyene doğru yönelir. Öğrenme, sınıflarda çeşitli faaliyetlerle, kendini ve dünyasını keşfetme, birlikte çalışma, sorular sorma ve soruların cevaplarını bulma ile başlar.